Bölcs és tanító idézetek az életről – ITT!

idezetek_az_eletrol

Összeszedtük nektek a legbölcsebb tudással kapcsolatos idézeteket az életről. Reméljük, hogy sokat tudtok belőle tanulni,  hogy közelebb kerüljetek céljaitokhoz. Találtok benne rövidebb-hosszabb idézeteket az életről. Jó szemezgetést kívánunk hozzá!

 1. ..az élet rossz tanító, nincs tekintettel a tanítványra, nem inti meg, sőt még csak nem is oktatja, hanem hidegen elutasítja és megbuktatja. Alfred Adler
 2. Az emberi tudás egésze az, hogy a halandó lét csak semmiség. A tudás fája nem az élet fája. Lord George Gordon Noel Byron
 3. Szorgalmad révén amikor már bő a tudásod, tudnod kell: még sok mindenre tanít meg az élet. Marcus Porcius Cato
 4. A tanult és kiművelt ember szemében a gondolkodás és az élet elválaszthatatlan. Marcus Tullius Cicero
 5. Tudás nélküli élet a halál. Thorburn Brailsford Robertson
 6. Végtére is az élet célja az, hogy minél több tapasztalatra tegyünk szert, és félelem nélkül szerezzünk újabbakat, még gazdagabbakat. Eleanor Roosevelt
 7. Azok akik jól oktatják gyermekeket, sokkal tiszteletreméltóbbak, mint a szülők, akik csupán életet adnak annak érdekében, hogy jobban éljenek. Arisztotelész
 8. A szülők öröme titok: és bánataik és félelmeik is: nem mondják ki, sem egyiket, sem másikat. A gyerekek édesítik a munkát, de a balszerencse keserűbb lesz általuk; súlyosbítják az élet gondját, de enyhítik a halál emlékezetét. Sir Francis Bacon
 9. Az iskolában eltöltött tizenkét év során a tanulók többet foglalkoznak a háromszög oldalaival, szögeivel, meg ködös összetételű és képletű vegyületekkel, mint a pénzzel – azzal a lényegi szubsztanciával, amellyel életünk minden napján elkerülhetetlenül dolgunk lesz. Donna Boundy
 10. Az iskola valódi célja szerint nem lehet más, mint az emberiség műhelye s az élet előjátéka, s itt mindennel foglalkozni kell, ami az embert emberré teszi. Johannes Amos Comenius
 11. Az egyes ember olyan, hogy a maga kis körben mutatott személyes példája által képes hatni a világra. Ahogyan a vízbe dobott kő nyomán egyre táguló és ezzel egy időben egyre kevésbé fodrozódó körben hullámzik a víz, úgy befolyásolják tetteink az egész emberi faj életterét. Stephen R. Covey
 12. A tudatlan és önző tanárok megalázása és szellemi zsarnoksága rombolással áll bosszút a fiatal elmében, amit soha nem lehet meg nem történtté tenni, és gyakran káros hatású a későbbi életben is. Albert Einstein
 13. Bizonyos, hogy az élet legnagyobb élvezeteit csak nemes érzelmekben s nagy eszmékben találhatjuk, s mégis hány szülőt találunk, ki egész életét annak áldozza fel, hogy gyermekeinek vagyont szerezzen, mi végre is csak arra való, hogy felmentse az anyagi nélkülözésektől – s mily keveset, ki arra gondot fordítana, hogy gyermekeiket az élet legfőbb, sőt egyedül valódi örömeinek élvezetére képessé tegye. Eötvös József
 14. A mondás, hogy a tudás hatalom, nem teljesen igaz. A felhasznált tudás hatalom, meg pénz és szolgálat. Felebarátaink jobb élete, és még több száz szép dolog. De a tudásnak önmagában, ha parlagon hever, nincs semmi hatalma. EdwardE. Free
 15. A jó fiatalság javarészben annyi, mint jó időbeosztás. Vagyis: jól kell dolgozni, és jól kell élni; ezt a kettőt kell összeegyeztetni a fiatalok életében. S ez nem könnyű dolog. De még azt is meg szoktam jegyezni a középiskolában, hogy a kezdet mindennek az alapja. Csak a boldog fiatalság tesz képessé, hogy az átlagnál valamelyest boldogabb, derűsebb életet élhess. Füst Milán
 16. Az lenne számunkra a legnagyobb lecke az életben, ha fejet hajtanánk és megalázkodnánk, és nemcsak a müvelt felnőtt emberektől tanulnánk, hanem az úgynevezett tudatlan gyermektől is. Mohandász Karamcsand Gandhi
 17. A világ a legjobb iskola, és az élet a legjobb tanító azok számára, akik nem félnek tőle. John W. Gardner
 18. A gyermek az élettel kapcsolatos dolgokat magától tanulja meg. De az égiekre oktatni kell. Johann Wolfgang Goethe
 19. A vizsgaidőszak különben is szörnyűség. A hallgatók kétszer egy esztendőben, miután az egész szemeszter alatt jóformán nem tanultak, nekivetik magukat a tudománynak, és hatalmas falatokban lenyelik, anélkül, hogy megrágnák. A termelésben az ilyet év végi hajrának hívják, és minden úton-módon büntetik. A főiskola életében az ilyen hajrá törvényesített, elfogadott, rituális rangra emelt valami. Fityinget sem ér az a tudás, amit ilyen sietve tömnek a fejbe, az ilyen gyorsan megszerzett ismeretek még gyorsabban ki is repülnek. Grekova
 20. Azt hiszem, egy életen át elkísért a bizonytalanság, amelyet apám elmenetele hagyott bennem. Meggyőződésem, hogy bizonyos gyermekkori élmények, tapasztalatok döntően befolyásolják az ember személyiségét, így kihatnak az egész további életére. Audrey Hepburn
 21. Az iskolának nem nevelnie kell az életre – az iskolának magának az életnek kell lennie. Elbert Hubbart
 22. Természetesen az életkori sajátosság, és a figyelme megtartására irányuló erőszakos kísérletek ellenkező hatást válthatnak ki. A gyermek kíváncsisága a világ megismerésének fontos feltétele, és elengedhetetlenül szükséges értelmi és intellektuális fejlődéséhez. Én mégsem tanácsolnám azt, hogy adjunk teljes szabadságot gyermekünknek. Számára legalább annyira veszélyes egy dologban elmélyedni (ennek szélsőséges formáját nevezik autizmusnak), mint az összpontosítási képesség hiánya miatt szétszórttá válni. Ennek eredményeként felületes emberré válhat. Masaru Ibuka
 23. “Egy kanál kátrány tönkre tehet egy hordó mézet” a korai gyermekkorban azt jelenti, hogy az a hatás, amely ekkor éri a gyermeket, egész életre kitörölhetetlen nyomokat hagy benne. Kimondottan a szülők kötelessége gondoskodni arról, hogy ezek a hatások jótékonyak legyenek. Masaru Ibuka
 24. Amit könnyen megtanulsz, az életben hasznodra válhat, de a szellem számára haszontalan. Joseph Joubert
 25. Aki azt hiszi, a tudás csupán tények és adatok ismeretét jelenti, nem nevezhető tanultnak a szó valódi értelmében. Az intelligens személy képes bölcsen dönteni, vagyis van világos értékrendje, életcélja, és erőfeszítéseinek van egy jól látható iránya. J. Martin Klotsche
 26. Az elme vágyik arra, hogy megismerje a dolgokat, mivel az elme mindig kíváncsi; ám a nem megfelelő oktatás elpusztítja ezt a kíváncsiságot. Következésképpen nemcsak a diákokat kell oktatni, hanem a tanárokat is. Az élet maga is tanulási folyamat. A vizsgák egyszer véget érnek, ám a tanulásnak sosincs vége, és ha kíváncsi és éber az elmétek, mindenből tanulhattok. Jiddu Krishnamurti
 27. Isten legnagyobb ajándéka a tudás; mindenkinek különböző mennyiségűt ajándékozott belőle, úgy ahogyan azt megfelelőnek látta. Te kaptál a bölcsességből? A te elméd megnyílt az igazság előtt? Ha igen beszélj a balgákkal s beszélj más bölcsekkel is, hogy fejleszd magad. A valódi tudás nem olyan szembeötlő, mint a balgaság; a bölcs nem mutogatja úton, útfélen, hogy mit tud. Lhászai életkönyv
 28. Az életben mindig rangsoroljuk a dolgokat, fontosságuk szerint. Ha a család a tanulásnak már a legelején nagy fontosságot tulajdonít, azzal biztosítja a gyermek zökkenőmentes fejlődését, és ugyanakkor azt is, hogy a gyermek a tanulást szellemi öröksége egy részének tekintse. Trish Magee
 29. Annak érdekében, hogy gyermekeink megismerjék értékrendünket, látniuk kell, hogy életünk a kinyilvánított meggyőződésünket tükrözi. A szavak nem elegendőek. A cselekedeteink azok, amelyek számítanak; az
  hogy időnként hogyan döntünk, hogy milyen viselkedésmintákat mutatunk. Ezekkel a cselekedeteinkkel segítünk meghatározni azokat az értékeket, amelyeket gyermekeink örökségül kapnak tőlünk. Trish Magee
 30. A szeretet az az alap, amelyre felépíthetjük a gyermekünkkel való kapcsolatunkat. Ha vesszük az időt ennek a kapcsolatnak az ápolására és a szeretet táplálására, az végigkísér minket az élet kihívásain, csalódásain, megvalósított tervein és sikerein keresztül. Ahogy gyermekeinkkel együtt végigsétálunk életünk ösvényén, szakítsunk időt arra, hogy újra felidézzük a közös élményeket. Az együtt eltöltött idő emléke része annak a jutalomnak, amivel a gyermekek iránt elkötelezett élet szolgál. Ápoljuk a közös emlékeinket, az mindnyájunkat gyarapít. Trish Magee
 31. Mindmáig az egyetlen hiteles oktatás, amellyel találkoztam, az egyházi oktatás. Jobban szeretném, ha a falu gyermeke olyan ember kezében lenne, aki csak a katekizmust ismeri, de olyan legyen, akinek az elveit átlátom, semmint egy kiforratlan, bár tanult ember kezében, akinek nincs erkölcsös magatartása és az erényekben alapozott felfogása. A vallás a képzelet oltóanyaga és megvéd minden veszélyes és esztelen hiedelemtől. Egy tudatlan szerzetes eleget tud ahhoz, hogy annyit megértessen egy munkással, hogy élete csak rövid utazás a földön. Ha elveszed a hitet az embertől, nem nevelsz majd mást, mint útonállókat. Bonaparte Napoleon
 32. Egy versenyorientált világban nem marad túl sok hely a gyermekek számára. Nem jut rájuk idő, türelem, sőt inkább tehernek tartják őket. Így aztán szegény ártatlanok kénytelenek elviselni az ellenségeskedést, az alsóbbrendűség érzését, az éretlen és boldogtalan felnőttek türelmetlenségét és szorongásait. Sőt még az élethez való jogot sem kapják meg, mert “akadályozzák” az anyákat a karrierjükben. Flora Bresciani Nicassio
 33. A mai gyermekek számára természetes, hogy a víz csőből, az emberi hang mikrofonból jön, a tojás a szupermarketben található: hiányzik számukra a természet életciklusának az élménye. Ki kell őket vinni sétálni a szabadba, hogy lássanak egy patakot, egy fészket, egy tanyát, támogatni kell a szabadban folyó játékokat és tevékenységeket, amikor közvetlen kapcsolatba kerül a gyermek a “szegény” anyaggal, ki kell lépni a fogyasztói létből, ami hamis szükségletet teremt. Flora Bresciani Nicassio
 34. Komoly nevelő hatása van, ha a szülő megtanítja várni a gyermeket, hogy az ne akarjon mindent, és azonnal. Ennek a várakozásnak az a célja, hogy mederbe terelje, és gátat szabjon az ösztönösségnek, hogy az értelem fölülkerekedjen az érzelmeken. Ha a szülő rákényszerül a büntetésre, soha ne értékelje le a gyermeket, éreztesse, hogy szereti őt, hogy hisz abban, hogy képes megjavulni. Ha megalázza a gyermeket, az egész életében a beléivódott kisebbrendűségi érzéssel fog küzdeni, amit nagyon nehéz kiirtani. Fontos, hogy a gyermek érezze, nem veszíti el a szülei szeretetét, ha hibázik, ugyanúgy értékes marad a számukra. Flora Bresciani Nicassio
 35. Kiváló tulajdonságnak számít, ha valaki jól tud parancsolni és büntetni. Ez azonban egyedül még nem elég. Az erkölcsi nevelés titka a nevelő lelkiismeretének minőségében rejlik. Csak az tud lelkiismeretet alakítani, akinek helyes a lelkiismerete. Ez egy olyan feltétel, amelyet nem lehet kihagyni… mikor mondhatjuk nyugodt lelkiismerettel, hogy helyes, jó és minőségi a lelkiismeretünk? Nem akarunk senkire semmit ráerőszakolni, halkan, de mégis érthetően állítjuk, lélektani és nevelői határozottsággal, akkor jó és helyes a lelkiismeretünk, ha az értékek felé irányul és az egész életre kihat. A valóságban az erkölcsi nevelés és az értékekre való nevelés jelentése egyezik. A parancsnak és büntetésnek csak az erkölcsi nevelés és az értékekre való nevelés összhangjában van értelme. Pino Pellegrino
 36. Ami a mindennapi életben tudásként szokott szerepelni, az három hibában szenved: vakhitű, pontatlan és önellentmondó. Bertrand Russel
 37. Minden tanult ember magán hordja egykori tanárainak megnyilvánulási jegyeit. Munkánk megválasztásában, érdeklődési és ismeretkörünkben, világnézetünkben és gondolkodásunkban mindig vannak elemek, melyek egykori tanáraink egyéniségéből kerültek belénk. Azok a benyomások, melyeket még tiszta kis agyunkkal magunkba szívtunk, egy életen keresztül elkísérnek bennünket. Minél kitűnőbb egy tanár egyénisége, munkája során annál több ismereti, érzelmi, akarati tényezőket adhat át tanulóinak. Ennek arányában nagyobb értelmi és erkölcsi tőkével indulhatnak a tanítványok az életbe. Ezért fontos követelmény, hogy hangsúlyt helyezzünk a pedagógusok tanítására, kiválasztására és nevelésére. Schirilla György

Ezek voltak az idézetek az életről, amelyben a tudás kapott főszerepet. Ha inspirált valamelyik, nyomj egy tetszik gombot!

Az Első

Szia! Az Első vagyok, a Gazdagsag.hu megálmodója és alapítója. A weboldal több weboldal egyesítésével jött létre és fejlődik önállóan tovább. A tanácsom: ne csak olvass, hanem hasznosíts és küzdj meg a céljaidért. Megéri!

Vélemény, hozzászólás?

Az email címed nem lesz közzétéve.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Legújabb innen - Szellemi és Lelki Gazdagság