Gondolkodj előre!

Ahhoz, hogy az üzleti és a pénzügyi életben sikeres lehess, előre kell látnod a cselekedeteid folyamatát és következményeit. Ez egy olyan készség, amit vállalkozóként, befektetőként és vezetőként is el kell sajátítanod.

A sikeres ember legfőbb tulajdonsága az éles gondolkodásra való képesség. Ehhez a gondolkodásmódhoz társul az előrelátás képessége, aminek köszönhetően felbecsülheti a tetteinek vagy a nem megtett cselekedeteinek a következményeit.

Minden esetben a következmény jelenti a legfőbb iránymutatót. Bármit tesz, a várható következmények mérlegese után hoz döntést. Ha ezt nem venné figyelembe, az élete kaotikusabb, kiszámíthatatlanabb és sebezhetőbb lenne.

Vállalkozóként annál alaposabban mérlegel, minél súlyosabb következményekkel járhat a döntése. Tudatában van annak, hogy nem engedhet meg magának hibás döntést, de azt is tudja, hogy határozottnak kell lennie, hiszen nincs ideje a bizonytalanságra.

A vállalkozói életben a hosszútávon való gondolkodás képessége és a pontos előrelátás készsége mindennél fontosabb; fontosabb a családi háttérnél és a rendelkezésre álló likvid forrásoknál, fontosabb a társadalmi hovatartozásnál, a képzettségnél, de még a kapcsolati rendszereknél is. Egyes vélemények szerint a hosszútávú gondolkodás a siker alapja és feltétele, amely mindenek előtt áll az üzleti életben.

Akármilyen pozíciót töltünk be a munkában – legyünk üzletemberek, vállalkozók, vezetők vagy akár alkalmazottak –, életünkre és karrierünkre fontos hatást gyakorol, hogy képesek vagyunk-e előre gondolkodni. Ha képesek és hajlandóak vagyunk erre, akkor az életünk merőben más lesz. Ha előre gondolkodunk, sokkal több felelős döntést hozhatunk, jobban gazdálkodhatunk a rendelkezésre álló időnkkel és anyagi eszközeinkkel. Körültekintőbben és érettebben dönthetünk egyik dolog mellett és utasíthatunk el egy másikat.

Ha képesek vagyunk hosszútávon gondolkodni, akkor a döntéseink nem csak a távoli jövőben, hanem rövidtávon is sikeresebbek lesznek. Ez biztosítja a sikeres emberek számára azt az alapot, ami mozgatja és irányítja őket a cél felé vezető úton.

Nem elég a holnapra gondolni, hanem a három, öt, tíz, sőt húsz év múlva bekövetkező eseményeket is előre kell látnunk. Ez nem mindig lehetséges, de az előre gondolkodásnak nem is a megdönthetetlenség a célja, hanem a megfelelő irányba való törekvés. Ha így teszünk, a döntéseinket mindig a jövőképünkre formáljuk, mindig olyan döntéseket hozunk, amelyek leginkább szolgálják a jövőbeli boldogságunkat.

Az előre gondolkodás nem azonos a jelen eltékozlásával. Ne felejtsük el, hogy a jelenben élünk, de a jövőben rengeteg jelennel kell még szembenéznünk. Ezért a megfelelő harmónia megteremtésére kell törekednünk a jelenkori és a jövőbeli szükségleteink tekintetében.

Minél inkább bizonyosak vagyunk a jövőbeli céljainkat illetően, a jelenben annál határozottak és biztosabb válaszokat tudunk adni, ha döntésre kényszerülünk. Könnyebben különbséget tehetünk fontos és nem fontos között, könnyebben felállíthatjuk a prioritásainkat és hamarabb dönthetünk felelősen olyan kérdésekben, amelyekre azelőtt csak hosszú tépelődés után lettünk volna képesek.

Döntéseid súlyát és milyenségét az fogja elsődlegesen meghatározni – legyen szó bármiről –, hogy mennyire világosan látod magad előtt a saját szándékaidat. Minél határozottabb terveid, jövőképed, elképzelésed és énképed van, annál könnyebben hozhatsz olyan döntéseket, amelyek igazán nagy jelentőséggel bírnak.

Nem csak az üzleti és a vállalkozói életben, hanem a privát pénzügyeink tekintetében is elmondható, hogy a legtöbb esetben az anyagi boldogulásnak feltétele a jelenben meghozott kellemetlen döntés, ami majd a hosszú távú jövőben válik hasznunkra. A sikeres emberek képesek felismerni a hosszú távú lehetőségeket és élnek is vele, ezzel szemben a sikertelen embereket a pillanatnyi örömforrásaik motiválják.

A leggyakoribb rossz döntésünk a rendelkezésre álló idő rossz kihasználására vonatkozik. Sajnos vállalkozóként gyakran elkövetjük ezt a hibát, egyszerűen kifutunk az időből a sok teendő közepette. Éppen ezért meg kell tanulnunk a fontos dolgokra koncentrálni és el kell sajátítanunk azokat a praktikákat, amelyek a legeredményesebbnek bizonyulnak a munkatervezés folyamatában. Ha erre képesek vagyunk, kevesebbszer hozunk olyan döntést, amelynek negatív következménye lesz.

Az alapos mérlegelés és a felelős döntés következtében képesek leszünk felállítani a prioritásainkat, meghatározhatjuk, mi a fontos az életünkben és mi nem. Ezek a döntések egyaránt kihatással lesznek a magánéletünkre, a munkánkra vagy a cégünk jövőjére is.

Az Első

Szia! Attila vagyok, az Első. A Gazdagsag.hu megálmodója és alapítója. A weboldal több weboldal egyesítésével jött létre és fejlődik önállóan tovább. A tanácsom: ne csak olvass, hanem hasznosíts és küzdj meg a céljaidért. Megéri!

Vélemény, hozzászólás?

Legújabb innen - Szellemi és Lelki Gazdagság